Elevhälsa

- allas uppdrag

Elevhälsa – allas uppdrag

Vi står ständigt inför nya möten med ungdomar som är i behov av allt det vi både som professionella och medmänniskor har att erbjuda. Vi känner oss kanske både otillräckliga och uppgivna emellanåt. Hur arbetar vi tillsammans och systematiskt med det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet?

Hälsan har stor betydelse för elevers prestation, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolmiljön. På samma sätt har skolresultaten i sig betydelse för självförtroende och psykiskt välmående. Skolan ansvarar därför både för elevers lärande och för deras hälsa.

Syfte

Att tillsammans med sina kollegor inspireras och utmanas till att systematisera och förbättra skolans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Ur Innehållet:

HomoZappiens, Tweens, Bokstavsbarnen, uppdraget och jag
Kultur och struktur för varje elevs bästa resa mot målen
Skolans offensiva elevhälsoarbete – hälsofrämjande och förebyggande
  
Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – skolans elevhälsoprocess
Att möta sig själv, elever och kollegor i Förändringens fyra rum
 
Kommunikation som når fram och konflikthantering som ger nya förutsättningar

Referenser

”Den viktigaste och bästa studiedagen på mina 30 år som lärare.”         

”Idag fick vi både skratta och gråta, tack för en kanonföreläsning”

”Tack för att du fick mig att se vilken oerhörd betydelse mitt arbete har”              

”Jag blev helt tagen av ditt engagemang och kompetens”

  • Filnamn
  • Ladda ner