Hälsofrämjande skolutveckling

Varje elevs bästa resa mot målen

Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. För att utveckla och förbättra varje elevs förutsättningar att må bra och nå utbildningens mål behöver vi arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet, som omfattar hela utbildningen. Hur skapar vi en kultur och struktur där samtliga medarbetare görs medskapande i skolans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete?

Syfte

Att tillsammans med sina kollegor inspireras och utmanas till att systematisera och förbättra skolans hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete.

Ur Innehållet:

Kultur och struktur för varje elevs bästa resa mot målen
HomoZappiens, Tweens, Bokstavsbarnen, uppdraget och jag
Skolans offensiva elevhälsoarbete – hälsofrämjande och förebyggande
  
Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – skolans elevhälsoprocess
Att möta elever, föräldrar och kollegor i Förändringens fyra rum
 
Kommunikation och konflikthantering

Referenser

”Den viktigaste och bästa studiedagen på mina 30 år som lärare.”         

”Idag fick vi både skratta och gråta, tack för en kanonföreläsning”

”Tack för att du fick mig att se vilken oerhörd betydelse mitt arbete har”              

”Jag blev helt tagen av ditt engagemang och kompetens”

  • Filnamn
  • Ladda ner