En grundskola för varje elevs bästa

En grundskola för varje elevs bästa

Hur skapar vi tillsammans en skola där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid?

Syfte

En föreläsning som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Nationell målsättning: I grundskolan möter alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem möjlighet att inhämta och utveckla kunskaper och värden och ger en god grund för fortsatt utbildning.

Delmål 1: Alla elever har de kunskaper de behöver för att vara väl förberedda för fortsatt utbildning.

Delmål 2: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Delmål 3: Alla elever får en undervisning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Delmål 4: Alla elever får det stöd de behöver.

Ur innehållet:
Framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling – från nuläge till önskat läge
Kultur och struktur som utvecklar medarbetarskap, arbetsglädje och goda resultat
Utveckla undervisningsprocessen så att den både stödjer och utmanar våra elever
Hälsofrämjande och förebyggande tillsammansarbete för varje elevs bästa
Vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coaching som utmanar


Referenser

”Stort tack för en mycket uppskattad föreläsning på Skolpartnerdagarna.”

”Jag tar med mig mycket utav det som Lars Gustavsson delade med sig av. Vilka roller jag har och vad ägnar jag tiden åt. Timeboxing. Vad vi kan påverka och vad vi inte kan påverka.”

”Lars Gustafssons presentation; mycket bra innehåll att arbeta vidare med på vår skola”
 
”Uppdrag lärledarskap ‐ Lars Gustafsson Matnyttig och relevant föreläsning.”              
 
”Den föreläsningen med Lars Gustavsson. Den innehöll så mycket av vårt uppdrag som är viktigt på riktigt. Dessutom hade Lars en mycket proffsig presentation som var lätt att följa och därmed ta till sig innehållet.”
 
”Lars Gustafssons handfasta tips kring hur jag kan utöva mitt uppdrag som förstelärare.”


”Lars Gustafsson gav många nya infallsvinklar.”
 
”Diskussioner med andra personer och delar av innehållet (sista föreläsningen med Lars Gustafsson var väldigt bra).”
 
”Inspirerande föreläsning av Lars.”

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • En grundskola för varje elevs bästa