För jaget, laget och verksamheten

Alla utbildningar skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Med fokus på förbättring

En bra ledarutbildning ger dig konkreta verktyg och metoder för att utveckla både dig själv, ditt ledarskap, teamet och verksamheten. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika arbetssätt och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Med hjälp av HUR-HJULET får du en struktur och evidensbaserade metoder och arbetssätt för att utveckla jagets-, teamets- och verksamhetens arbete. Modellen och de delar vi väljer att arbeta med ingår som kursmaterial och som vägledning och konkreta stöd för det fortsatta arbetet i verksamheten.

 

Utbildningarna skräddarsys alltid utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format:

• En tvådagarsutbildning
• En diplomeringsutbildning – valbart 2+2 eller 2+1+1 dag
• En processutbildning med eget arbete mellan utbildningsdagarna – valbart 3-6 dagar

 

Några exempel på aktuella utbildningar:

Referenser

”Lars förenar klarsyn, klokhet, erfarenhet och stor kunskap med humor och ett uppriktigt engagemang att göra skillnad. Jag tror att varje individ som var där för att lära av honom kände just det. Det var också därför Conductive valde att anlita Lars som ansvarig utbildare på våra ledarskapsutbildningar. Ett tryggt val helt enkelt om man som vi var beroende av hög kvalitet i en stimulerande lärmiljö.”

Cecilia Blanckert, produktionschef på Conductive under 4 år