För jaget, laget och verksamheten

Alla utbildningar skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Med fokus på förbättring

Utbildningarna tar sin utgångspunkt i det offensiva kvalitetsarbetet och sätter fokus på jagets-, lagets- och verksamhetens förbättringsresa, från nuläge till önskat läge.

Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Innan utbildningen får deltagarna göra ett personlighetstest, en teamutvärdering samt en kort skattning av sin organisation. Att minska gapet mellan det ärliga nuläget och det önskade läget är det vi fokuserar på under utbildningen.

 

Utbildningarna görs i process där vi inför, mellan och efter utbildningsdagarna har uppgifter att jobba med. Utbildningarna erbjuds som:

1 dagars
2 dagars
1+1 dag
2+1 dag
1+1+1 dag

Alla utbildningar skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Några exempel på aktuella utbildningar:

Referenser

”Lars förenar klarsyn, klokhet, erfarenhet och stor kunskap med humor och ett uppriktigt engagemang att göra skillnad. Jag tror att varje individ som var där för att lära av honom kände just det. Det var också därför Conductive valde att anlita Lars som ansvarig utbildare på våra ledarskapsutbildningar. Ett tryggt val helt enkelt om man som vi var beroende av hög kvalitet i en stimulerande lärmiljö.”

Cecilia Blanckert, produktionschef på Conductive under 4 år