Kommunikation och konflikthantering

För chefer och grupper som vill komma vidare

Konflikthantering och besvärliga beteenden

Alla arbetsgrupper riskerar att hamna i situationer som är konfliktfyllda. Konflikter kan ha olika orsaker och förlopp, varför det ibland kan vara svårt att se sin egen roll och möjligheterna till en lösning. Med rätt verktyg går det dock att identifiera problematiska beteenden på ett tidigt stadium, innan de hunnit bidra till negativa mönster eller andra oönskade effekter på arbetsplatsen. Ledarskapet har stor betydelse för hur kulturen på arbetsplatsen ser ut. Genom att sätta gemensamma spelregler är det möjligt att skapa en arbetsplats där ni lägger er energi på att arbeta mot era målsättningar, istället för att behöva lägga tid på krävande motsättningar inom gruppen.

 

Om kursen

Under utbildningen får du ökad insikt i ditt eget sätt att bete dig, och hur du kan identifiera och hantera dina medarbetares problematiska beteenden. Du får veta mer om hur ledarskapet och spelregler kan vara grunden för en god kultur på arbetsplatsen. Kursen har även fokus på varför konflikter uppstår och om de psykologiska mekanismerna som aktiveras i samband med dessa. Du får med dig verktyg för att kunna hantera svåra situationer, och metoder för att kunna upptäcka konflikter på ett tidigt stadium.

 

Ur innehållet:
Ledarskapets ABC
 Det goda medarbetarskapet
 Spelregler för gruppen och arbetsplatsen
Vad är ett besvärligt beteende och hur uppstår en konflikt?
Lär dig upptäcka besvärliga beteenden
Verktyg för konflikthantering
Lär dig att kommunicera situationsanpassat
  
Självskattning
Att se ditt beteende och din roll i konflikter
Gruppanalys

Kursens mål

Efter utbildningen har du större kunskap om ditt egna och dina medarbetares sätt att fungera. Du lär dig om ledarskapets betydelse för en god kultur, och för hur ni gemensamt på arbetsplatsen kan arbeta med beteende. Genom praktiska övningar får du ökad erfarenhet av svåra samtal, och din teoretiska förståelse för konflikter ökar. Du lär dig att tidigt identifiera beteenden som kan bli problematiska, så att du lättare kan upptäcka och förhindra dessa.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar som chef eller ledare med ett personalansvar, och till dig som är medarbetare och vill lära dig mer om ditt eget beteende.

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • Konflikthantering och besvärliga beteenden