Ledarskap i förskola och skola

Ledarskap i förskola

Att utifrån uppdraget och ett barnperspektiv tillsammans och systematiskt arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid, kräver ett chefskap där du arbetar som förbättringsledare. Följ med på en resa från nuläge till mål och vision där du inspireras, utmanas och får konkreta verktyg för hur du kan förbättra ditt, medarbetarnas och verksamhetens arbete.

Leda vardagsarbete och samtidigt fokusera på utveckling och förbättring

Du förväntas lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen samtidigt som du ska hinna med att utveckla och förbättra verksamheten. Dess värre är det lätt att fastna i nuets alla göranden, men för att lyckas i ditt uppdrag som chef måste du arbeta strategiskt och mål- fokuserat. Att leda och göra medarbetarna medskapande i förskolans systematiska för- bättringsarbete är den framgångsrika förskolechefens viktigaste uppdrag.

Innehåll:
Offensivt kvalitetsarbete – värderingar, arbetssätt och verktyg
Vår idé om en bra förskola för varje barn idag och i morgon
Förskolans huvudprocesser och din ledningsprocess
Från nuläge till önskat läge – jagets, avdelningens och förskolans förbättringsresa

Förändringens fyra rum och ditt ledarskap

Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Innehåll:
Förändringens fyra rum och ditt ledarskap
Kommunikation som förbättrar jaget och verksamheten
Konflikthantering som ger nya förutsättningar

Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team

Du har höga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor, vilket i sin tur förutsätter ett kommunikativt ledarskap som skapar kultur och struktur. Hur kommer vi dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetar-skap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Innehåll:
 Medarbetarskap på 60 minuter
 Från grupp till team med hjälp av Susan Wheel
 Leda effektiva möten och fatta kloka beslut

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att du ska inspireras och utmanas i ditt ledarskap samt att få träna på några konkreta verktyg för att utveckla ledarskap, medarbetarskap och systematiskt förbättringsarbete i förskolan. Målet är att du ska få en ökad kunskap om hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten.

Genomförande

Du får reflektera tillsammans med andra och konkretisera dina strategier för förskolans systematiska förbättringsarbete. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. Utbildningen görs i process där vi inför, mellan och efter utbildningsdagarna har uppgifter att jobba med, tillsammans med kollegorna på förskolan. Utbildningen erbjuds som 2 dagars, 1+1 dag, 2+1 dag, eller 1+1+1 dag.

Öppna utbildningar under våren 2017 i Malmö, Göteborg och Stockholm

www.kompetenstjanst.se/tema/ledarskap-for-forskolechefer/

 

 

Ledarskap i skola

Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. Att leda och göra medarbetarna, eleverna och vårdnadshavarna medskapande i skolans systematiska kvalitetsarbete är den framgångsrika skolledarens viktigaste uppdrag. Följ med på en resa från uppdrag och nuläge till önskat läge där du inspireras, utmanas och får konkreta verktyg för hur du kan förbättra ditt, medarbetarnas och verksamhetens arbete.

Leda vardagsarbete och samtidigt fokusera på utveckling och förbättring

Du förväntas lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen samtidigt som du ska hinna med att utveckla och förbättra verksamheten. Dess värre är det lätt att fastna i nuets alla göranden, men för att lyckas i ditt uppdrag som chef måste du arbeta strategiskt och målfokuserat. Att leda och göra ledarens viktigaste uppdrag.

Innehåll:
Offensivt kvalitetsarbete – värderingar, arbetssätt och verktyg
Vår idé om en bra skola för varje elev – kultur- och strukturkvalitet
Skolans huvudprocesser och din ledningsprocess för bättre resultat
Från nuläge till önskat läge – jagets, arbetslagets och skolans förbättringsresa

Förändringens fyra rum och ditt ledarskap

Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Innehåll:
Förändringens fyra rum och ditt ledarskap
Kommunikation som förbättrar jaget och verksamheten
Konflikthantering som ger nya förutsättningar

Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team

Du har höga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mötas av engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor, vilket i sin tur förutsätter ett kommunikativt ledarskap som skapar kultur och struktur. Hur kommer vi dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetarskap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Innehåll:
Medarbetarskap på 60 minuter
Från grupp till team med hjälp av Susan Wheelan
Leda effektiva möten och fatta kloka beslut

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att du ska inspireras och utmanas i ditt ledarskap samt att få träna på några konkreta verktyg för att utveckla ledarskap, medarbetarskap och systematiskt förbättringsarbete i skolan. Målet är att du ska få en ökad kunskap om hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och skolans verksamhet så att fler elever når målen.

Genomförande

Du får reflektera tillsammans med andra och konkretisera dina strategier för skolans systematiska kvalitetsarbete. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. Utbildningen görs i process där vi inför, mellan och efter utbildningsdagarna har uppgifter att jobba med, tillsammans med kollegorna på skolan. Utbildningen erbjuds som 2 dagars, 1+1 dag, 2+1 dag, eller 1+1+1 dag.

Öppna utbildningar under våren 2017 i Malmö och Göteborg

www.kompetenstjanst.se/tema/leda-skolans-systematiska-kvalitetsarbete/

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • Ledarskap för varje barns bästa förskola
  • Ledarskap för varje barns bästa skola
  • Filnamn
  • Ladda ner