Ledare utan att vara chef

Ger dig praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration

Skapa tillit och förtroende

Att vara ledare utan att vara chef kan vara en svår uppgift. Precis som mellanchefen behöver du kunna hantera relationer till såväl medarbetare som till chefer, vilket ibland kan vara en svår balansgång. Du ska kunna leda en grupp medarbetare utan att ha personalansvar. Samtidigt förväntas du kunna hantera konflikter och andra hinder för ett effektivt arbete inom teamet och alltid med en tanke på hela verksamhetens bästa. Ledare men inte chef ger dig praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration, motivation och mod att leda dig själv och andra.

Innehåll:
Din roll och ditt ledarskap
• Hur du skapar tillit och förtroende
• Viktigast att göra för att nå resultat och må bra
 Att möta olika beteenden och personlighetstyper
Förändringens fyra rum och medarbetarskapet
 Coachande och motiverande samtal
 Kommunikation och konflikthantering
Medarbetarskap på 60 minuter
Från grupp till effektivt team
Leda effektiva möten

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska inspireras, motiveras och utmanas i din ledarroll samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för ditt vardagsarbete. Målet är att du ska få en ökad kunskap om ledarrollen och hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten.

Genomförande

Du får reflektera tillsammans med andra och konkretisera dina strategier för att leda dig själv och kollegorna. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. En tid innan kursen startar får du göra några olika utvärderingar av din verksamhet samt en självskattning och en individuell kompetensanalys.

  • Filnamn
  • Ladda ner