Föreläsningar, utbildningar och konferenser

En bra ledarutbildning ger dig konkreta verktyg och metoder för att utveckla både dig själv, ditt ledarskap, teamet och verksamheten. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika arbetssätt och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Med hjälp av HUR-HJULET får du en struktur och evidensbaserade metoder och arbetssätt för att utveckla jagets-, teamets- och verksamhetens arbete. Modellen och de delar vi väljer att arbeta med ingår som kursmaterial och som vägledning och konkreta stöd för det fortsatta arbetet i verksamheten. Utbildningarna skräddarsys alltid utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format.

Läs mer

 

Aktuellt