Min resa tillsammans med andra

- med jagets, lagets och verksamhetens förbättringsresa.

Lars Gustafsson Stockholm AB

Mitt namn är Lars Gustafsson och jag har haft förmånen att få arbeta med människor för människor i hela mitt yrkesliv. I olika chefsroller, som konsult och utbildare har jag arbetat med jagets, lagets och verksamhetens förbättringsresa, från nuläge till önskat läge. Med en ledarskapserfarenhet från prisbelönad chef till avsked vet jag vad det innebär att gå igenom olika faser som individ, grupp och organisation.

img_1539victoria_-lars

De senaste nio åren har jag arbetat på heltid som föreläsare, utbildare och konsult med fokus på medarbetarskap, ledarskap, organisation och kvalitetsarbete. Med uppdrag i många olika branscher och på alla olika nivåer har jag utvecklat enkla, medskapande och utmanade arbetssätt och verktyg. Jag är certifierad utbildare i Förändringens fyra rum och har i mitt samarbete med professor Bengt Klefsjö fått en fördjupad kunskap i offensivt kvalitetsarbete och dess ledningsverktyg.

I föreläsningar och utbildningar används mycket musik, film och praktiska övningar. I samarbete med musiker Anna-Lena Winter erbjuds även föreläsnings-konserter. Med skräddarsydda föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster och ett starkt engagemang i allt jag gör, vill jag leva min och företagets vision.

Vision
”Att byta ett ord eller två, gjorde det lätt att gå. Alla människors möten borde vara så.”
Hjalmar Gullbergs ord är min och företagets vision!

Affärsidé
Att genom föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster, inspirera, motivera och utmana medarbetare och chefer så att de överträffar sina egna och sina kunders förväntningar.

CV Lars Gustafsson

Utmärkelser

Några uppdragsreferenser

Referenser

”Som återkommande beställare av Lars Gustafssons föreläsningar var det både tryggt och inspirerande att se att Lars alltid fick de bästa utvärderingarna. Conductive anlitade regelbundet Lars som föreläsare, moderator eller workshophållare för olika omsorgs- och skolkonferenser pga av hans stora erfarenheter från dessa områden och kunskap om deras utmaningar.

Lars förenar klarsyn, klokhet, erfarenhet och stor kunskap med humor och ett uppriktigt engagemang att göra skillnad. Jag tror att varje individ som var där för att lära av honom kände just det. Det var också därför Conductive valde att anlita Lars som ansvarig utbildare på våra ledarskapsutbildningar. Ett tryggt val helt enkelt om man som vi var beroende av hög kvalitet i en stimulerande lärmiljö.”

Cecilia Blanckert, produktionschef på Conductive under 4 år

conductive

Se Utbildningsprogram

Några exempel på konferenser:

Chef HVB-hem

Chef i hemtjänsten

Framtidens lärande förskola

Skolledardagen

Elevhälsan – utveckla det skolsociala arbetet

Hopplöst Hoppfull – preventiva insatser

 

Några referenser utbildningsinsatser

Utbildningar för nya chefer och för ledare som inte är chefer, utbildningar i kommunikation och konflikthantering, systematiskt kvalitetsarbete och i medarbetarskap och effektivt team- och ledningsgruppsarbete. Med öppna och skräddarsydda utbildningsinsatser för alla olika branscher och alltid med en kundnöjdhet över 4,8 av 5.

 – Susanne Weiner Ahlström, konsultchef Lärarfortbildning
 – Gunilla Schött, fd biträdande produktionsdirektör Nacka kommun

Ability Partner
Program och utvärderingsresultat från två konferenser för medarbetare och chefer inom skola, vård och omsorg.

Kvalitet och utveckling i skolan

Utvärdering

Kvalitet och resultat i vård och omsorg

Utvärdering

Några referenser konsulttjänster

Konsulttjänster som minskar gapet mellan nuläge och önskat läge. Här några exempel från olika organisationer, kommuner och företag.

Uppsalas kommunala grundskolor – från nuläge till önskat läge
Föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster för Uppsalas alla grundskolor. Ett flerårigt arbete med många olika insatser gällande, särskola, elevhälsa, fritidshem, organisation, ledning och styrning, där uppbyggandet av välskötta skolenheter och det systematiska kvalitetsarbetet har varit den röda tråden.

Lite om uppdraget och dess resultat:
Uppsala Skolans förbättringsresa

Ledning och styrning

Folder till vårdnadshavare

 – Lars Romanus, fd grundskolechef i Uppsala kommun
 – Åsa Wiberg, fd områdeschef i Uppsala kommun

Riksbyggen från nuläge till önskat läge
Med rum för hela livet ska vi ta oss an vår resa från nuläge till önskat läge. Med insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå kommer vi att arbeta med att minska gapet mellan nuläge och önskat läge. Fokus för insatserna är ledningsgruppen och fastighetsförvaltningen men vi kommer även att involvera samtliga medarbetare i föreläsningar och workshops.

– Birgitta Ehrenfeldt, marknadsområdeschef på Riksbyggen
– Peter Nilsson, Vd Kosmonaut Events

 

Några referenser föreläsningar

region_halland

Föreläsningar och utbildningar för medarbetare och chefer inom vård, omsorg och skola samt för politiker och tjänstemän gällande mål, vision och organisation.

region_gotland

Föreläsningar och utbildningar för medarbetare och chefer inom förskola och skola.

region_ostergotland

Föreläsningar i systematiskt kvalitetsarbete för medarbetare och chefer i hela regionen.

nacka

Föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster på alla olika nivåer i organisationen och ute på de flesta förskolor och skolor. Ett flerårigt uppdrag där det offensiva kvalitetsarbetet är den röda tråden.

– Einar Fransson, produktionsdirektör Nacka kommun

uppsala

Föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster för Uppsalas alla grundskolor. Ett flerårigt arbete med många olika insatser gällande, särskola, elevhälsa, fritidshem, organisation, ledning och styrning, där uppbyggandet av välskötta skolenheter och det systematiska kvalitetsarbetet har varit den röda tråden. Även några kortare uppdrag för förskola och äldreomsorg.

stockholm
Utbildning i inkludering och ledarskap i klassrummet för skolchef och rektorer samt föreläsningar på frukostmöte för stadens chefer. Föreläsningar och utbildningar för äldreomsorgen gällande medarbetarskap, ledarskap och kvalitetsarbete.

markaryd

Föreläsningsworkshop för alla medarbetare i Markaryds förskolor.

vasteras

Föreläsningar och utbildningar för gymnasiesärskola, fritidshem och äldreomsorg.

enkoping

Föreläsningar, utbildningar och processledning för politiker, medarbetare och chefer inom förskola, skola och socialtjänst.

caperio

Skräddarsydda chefsutbildningar för Caperios kunder.

lararfortbildning

Ansvarig för att arbeta fram och genomföra föreläsningar, utbildningar och konferenser. Några uppdrag i urval; Rikskonferens Förstelärare, Spirado, Ny som skolledare, Ny som förskolechef, Resultatbaserat ledarskap, Skolans offensiva elevhälsoarbete, Inkludering och ledarskap i klassrummet, Elever och barn i behov av särskilt duktiga pedagoger.

skolporten

Föreläsare på många olika konferenser såsom exempelvis; Specialpedagogik i förskolan, Fritidshem, Ledarskap i särskolan, Elevhälsa,

conductive

Föreläsningar, workshops och utbildningar för chefer och medarbetare inom vård, omsorg och skola.

ability

Föreläsningar, workshops och utbildningar gällande ledarskap och kvalitetsarbete för chefer och medarbetare inom vård, omsorg och skola.

kompetensgruppen

Föreläsningskonserter och föreläsningar för HR-specialister och chefer

gothia

Föreläsningar på Äldreomsorgsdagarna, Förskolechefen och en rad andra större konferenser inom välfärdsområdet.

Kosmonaut Events

Peter Nilsson, vd och ägare till Kosmonaut Events AB

xl

spv

kronofogden

infomentor

medborgarskolan

lararforbundet

attendo

teknologisk_institut

fyra

barn

ao_dagarna

skolforum