Min resa tillsammans med andra

Utmärkelser

Kompetensgalan numera Chefgalan
Vinnare av Ung Chef 2007
” Priset går till Lars Gustafsson för sitt otröttliga arbete och mod att ständigt ifrågasätta gamla strukturer och driva fram förändringar i en kommunal skola. Lars Gustafsson har med uthållighet och styrka byggt en arbetsplats som genomsyras av delaktighet, tydlighet och synnerligen goda resultat”

Finalnominerad till Ung Chef 2006
” För att han modigt under turbulenta förhållanden byggt upp en skolverksamhet från grunden. Precis som en sann entreprenör har han hela tiden sett möjligheter och hittat nytänkande lösningar. Elever, lärare och föräldrar har känt hans engagemang och inspirerats av hans sätt att förankra idéer och skapa inflytande på alla nivåer. Framför allt har han satt elevernas delaktighet i centrum.”

Månadens Stockholmare, januari 2009
Syftet med månadens stockholmare är att lyfta fram en intressant person som gjort eller gör något för Stockholm och oss stockholmare. Månadens stockholmare utses av kommunikationsstaben på Stockholms stads stadsledningskontor.

Den nationella kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2008
victoria_-lars
”Utifrån elevens behov, med nytänkande, stor nyfikenhet och systematik, utvecklar ledare och medarbetare på Nya Elementar en skola som är ett mycket gott föredöme för andra skolor i Sverige. Inspirerande och engagerade ledare tar på ett medvetet sätt in samhället i skolan och utnyttjar sina resurser för att skapa aktiva världsmedborgare av sina elever. Såväl elever som föräldrar är mycket nöjda med skolans engagerade medarbetare som systematiskt utvärderar och förbättrar sin verksamhet mot allt högre höjder.”

Utvärderingen av Nya Elementar placerade skolan i nivå 6 av de sju kvalitetsnivåerna som definieras av SIQ.
• Nivå 7 är i det närmaste ouppnåeligt.
• Nivå 6 är extremt och sällsynt.
• Nivå 5 är mycket bra och ovanligt.
• Nivå 2 är ganska vanligt.
• Finns man på nivå 3 är det bra!”

Nivå 6
Organisationen har väl utvecklade, kundorienterade och systematiska angreppssätt, som är väl integrerade och tillämpas i alla viktiga processer. Samverkan är utmärkt mellan verksamhetens olika delar. Påtaglig kvalitetskultur i hela organisationen. Konkurrensförmågan stadd i ständig förbättring. Organisationen är bäst-i-klassen på många områden.

Vinnare av Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007
Nya Elementar, som även belönades med kvalitetsutmärkelsen 2005, är den första pristagaren i kvalitetsutmärkelsens 12-åriga historia som vunnit två gånger.

Motivering för vinnare i klassen Skola 2007
”Skolan utmärks av ett systematiskt kvalitetsarbete där kvalitet är synonymt med att ge eleverna förutsättningar att nå målen. Den gemensamma visionen som tydligt avspeglas i skolans åtaganden är väl förankrad bland samtliga medarbetare. Väl dokumenterade, relevanta arbetssätt bidrar till elevens mognad och utveckling. Varje medarbetares kompetens tas väl tillvara för att utveckla och stärka organisationen. Uppföljningar och kontinuerliga analyser av resultat möjliggör en ständig utveckling och förbättring av verksamheten. Ett engagerat och tydligt ledarskap, en hög delaktighet och tydligt kundfokus ger medarbetare, elever och föräldrar möjlighet att aktivt delta i skolans utvecklingsarbete. Engagemang, allas delaktighet och ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i elevens lärande gör verksamheten till en god förebild i staden.”
Prissumman är 200.000 kronor och delades ut av borgarrådet Lotta Edholm.