Underhållande och kompetenshöjande

I föreläsningarna arbetar vi med musik, film och bild för att reflektera och lära

En riktigt bra föreläsning inspirerar & utmanar

En bra föreläsning är både underhållande och kompetenshöjande. En riktigt bra föreläsning inspirerar, motiverar och utmanar till att pröva nya vägar. I föreläsningarna arbetar vi med musik, film och bild för att reflektera och lära.

Medskapande övningar och konkreta verktyg är också återkommande inslag i föreläsningarna.

Föreläsningarna skräddarsys alltid utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format:

Inspirationsföreläsning 1-2 timmar
Föreläsningsworkshop, 3-4 timmar
 Utbildningsföreläsning 7-8 timmar

Exempel på föreläsningar: