Det ska vara kul på jobbet

Annars är det inte roligt

Hur skapar vi en bra arbetsplats?

Vi står ständigt inför nya utmaningar och förändringar i arbetslivet. Vi känner oss kanske både stressade, otillräckliga och lite uppgivna emellanåt. För att hantera ökade krav på kvalitet och effektivitet måste vi arbeta tillsammans och systematiskt. Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans skapar en bra verksamhet.

Hur gör vi för att engagera, utmana och förbättra varandra?
Hur bygger vi tillsammans en kultur och struktur för arbetsglädje och prestation?
 Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna?
 Hur skapar vi tillsammans en arbetsplats där vi arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid?

Syfte

Föreläsningens syfte är att inspirera, motivera och utmana varje deltagare till att ta ytterligare ett steg i jagets, lagets och verksamhetens förbättringsarbete.

Innehåll:

  LedarSKAPA medarbetarKRAFT och tillsammansKOMPETENS
  Förändringens fyra rum – kollegorna, verksamheten och jag
  Kommunikation och konflikthantering som utvecklar och förbättrar
  Kvalitetsarbetets ABC – värderingar, arbetssätt och verktyg

Referenser

”Tusen tack för en intressant och inspirerande föreläsning! Alla jag talade med senare tyckte att det var riktigt bra, nyttigt och framfört på ett roligt sätt. Så sent på dagen i en lokal tömd på syre kan vara en utmaning för vem som helst att försöka väcka folks intresse, men du lyckades med det. Tack än en gång!”
(Kronofogdemyndigheten)

”Vi vill tacka dig för en suverän föreläsning. Du fick ett medelbetyg på 4,7 i en skala 1 – 5.”
(Fokus Norr)

”Av utvärderingarna att döma fick du högst betyg (och detta i en mycket hård konkurrens, som du ser av programmet). Högsta betyg var 5 och det fick du genomgående förutom en del ”555”, 6or och till och med 10!”
(SIPU International på uppdrag av SIDA)

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • Det ska vara kul på jobbet annars är det inte roligt