En vuxenutbildning för varje barns bästa

En vuxenutbildning för varje elevs bästa

Hur skapar vi tillsammans en utbildning där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Syfte

En föreläsning som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Nationell målsättning: : I den kommunala vuxenutbildningen möter alla vuxna elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att utveckla kunskaper, kompetenser och värden samt att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet och få en god grund för fortsatt utbildning.

Delmål 1: Alla elever får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet.

Delmål 2: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Delmål 3: Alla elever får en undervisning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Ur innehållet
Framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling – från nuläge till önskat läge
Kultur och struktur som utvecklar medarbetarskap, arbetsglädje och goda resultat
Utveckla undervisningsprocessen så att den både stödjer och utmanar våra elever
Vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coaching som utmanar

Uppdragsreferenser
Ett flerårigt arbete med föreläsningar, utbildningar och workshops för skolchef, rektorer, arbetslags-ledare och förstelärare i Örebros kommunala vuxenutbildning. Återkommande utbildningar och före-läsningar för Komvux Malmö och för Utvecklingscentrum i Ljusdal.

Referenser

”Väldigt lärorikt och intressant, tusen tack!”

”Inspirerande, rolig och lärorik dag”

”Sakligt, konkret, många bra exempel, positivt och intressant, Tack för en fin dag.”

”Bra struktur. Bra att vi fick tillfälle att arbeta i våra arbetslag. Tack Lars.”

”Tack för en mycket intressant och lärorik dag. Intressant och du engagerar. Jaget laget och organisationen.”

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • En vuxenutbildning för varje barns bästa