Förändringens fyra rum

– Vara i ständig förändring och samtidigt må bra
Ibland leker livet, allt känns underbart och inspirationen flödar. Ibland översvallas vi av känslan av nöjdhet, en känsla av att det råder harmoni och trygghet. Vi känner oss produktiva och kompetenta. Så sker något; vi känner oss missförstådda, vi upplever att vi är offer för omständigheter som vi inte är ansvariga för, vi blir både sura och irriterade. Vi rör oss mellan fyra tillstånd; nöjdhet, självcensur, förvirring och inspiration. Och vi gör det i den ordningen. Känslan av inspiration föregås av en känsla av förvirring. Förvirringen i sin tur föregås av de känslor som finns i självcensuren. De känslor som finns i nöjdheten är ett resultat av inspirationen. Och så snurrar livet på.

Den svenske psykologen och forskaren Claes Janssen har utvecklat en psykologisk teori som beskriver detta fenomen, Förändringens Fyra Rum.

Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum ger för chefer och ledare ett effektivt och lättanvänt redskap för styrning, ledning, kommunikation och uppföljning. För personalen ger verktyget en oöverträffad delaktighet i verksamhetsutvecklingen och ett språk för svåra och komplexa frågor samt möjliggör ansvarstagande på en helt ny nivå. En starkt ökad upplevelse av mening och sammanhang och en upplevelse av verkligt stöd och tillit från ledningen är andra effekter.

Syfte

Att inspireras, utmanas och få konkret stöd i att vara i ständig förändring och må bra av det, både som individ, grupp och organisation.

Referenser

”En helt fantastisk föreläsning som gav så många nya insikter och verktyg att hantera förändringar på jobbet och privat.”

”Så många AHA-upplevelser, skratt och gråt och inte minst hjälp att komma vidare.”

  • Filnamn
  • Ladda ner