Appen och nappen

Varje barns bästa förskola

Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans med barn och föräldrar skapar en bra förskola. Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur bygger vi tillsammans en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande för varje barn?

Syfte

Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans med dina kollegor förbättra jagets, avdelningens och förskolans arbete.

Ur innehållet:

Vad vet vi om Homo Zappiens och deras universum?
• Vad är kvalitet och hur arbetar vi med det på bästa sätt?
• Hur arbetar vi med jaget, avdelningen och förskolan?
• Hur går vi från nuläge till önskat läge där alla är med och förbättrar?
• Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna?

 

Referenser

”Nästan som en Springsteenkonsert”

”Jag blir glad, berörd och får ny energi av att lyssna på dig”

”Fantastiskt inspirerande. Modeller som kan appliceras på alla typer av verksamheter”

”Tydligt, tänkvärt, underhållande, inspirerande. TACK!”

”Många tips att använda tillsammans med mina medarbetare. Jättebra!!”

”Spirado, Ny som förskolechef, Förskolechefen, Specialpedagogik i förskolan är konferenser och utbildningar där du får högsta betyg i vardagsnytta, innehåll, framförande och helhetsintryck.”

Snittbetyg: 4.8 av 5.

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • Appen och nappen - Varje barns bästa förskola