En förskola för varje barns bästa

En förskola för varje barns bästa

Hur skapar vi tillsammans en förskola där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid?

Syfte

En föreläsning som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Nationell målsättning: I förskolan möter alla barn en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att leka, lära och utvecklas och som förbereder dem för fortsatt utbildning.

Delmål 1: Alla barn möter en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.

Delmål 2: Alla barn möter en utbildning som uppmuntrar till lek och ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Delmål 3: Alla barn får det stöd de behöver.

Delmål 4: Alla barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera.

Ur innehållet:

Uppdraget, barnen, vårdnadshavarna och jag – från nuläge till önskat läge
Bygga en kultur och struktur för arbetsglädje och goda resultat
Förbättra undervisningsprocessen för utveckling och lärande
Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coaching som utmanar

Referenser

”Nästan som en Springsteenkonsert”

”Jag blir glad, berörd och får ny energi av att lyssna på dig”

”Fantastiskt inspirerande. Modeller som kan appliceras på alla typer av verksamheter”

”Tydligt, tänkvärt, underhållande, inspirerande. TACK!”

”Många tips att använda tillsammans med mina medarbetare. Jättebra!!”

”Spirado, Ny som förskolechef, Förskolechefen, Specialpedagogik i förskolan är konferenser och utbildningar där du får högsta betyg i vardagsnytta, innehåll, framförande och helhetsintryck.”

Snittbetyg: 4.8 av 5.

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • En förskola för varje barns bästa