En gymnasieskola för varje elevs bästa

En gymnasieskola för varje barns bästa

Hur skapar vi tillsammans en skola där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid.

Syfte

En föreläsning som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och skolans systematiska kvalitetsarbete.

Nationell målsättning: I gymnasieskolan möter alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet som ger dem goda möjligheter att tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper och värden samt att få en god grund för yrkesverksamhet, fortsatta studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Delmål 1: Alla elever fullföljer gymnasieskolan.

Delmål 2: Alla elever är väl förberedda för yrkesverksamhet eller för fortsatta studier.

Delmål 3: Alla elever får en utbildning som präglas av trygghet och en undervisning som präglas av studiero.

Delmål 4: Alla elever får en undervisning som ger den ledning och stimulans de behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Ur innehållet:

Framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling – från nuläge till önskat läge
Kultur och struktur som utvecklar medarbetarskap, arbetsglädje och goda resultat
Utveckla undervisningsprocessen så att den både stödjer och utmanar våra elever
Hälsofrämjande och förebyggande tillsammansarbete för varje elevs bästa
Vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coaching som utmanar

Referenser

Föreläsningar och utbildningar för många olika gymnasieskolor 2022

Tumba Gymnasium
”Stort tack för ett fantastiskt fortbildningsspår med fokus på ledarskap och mentorskap våren 2022!”

”Din enorma kunskap, kompetens, erfarenhet och starka ledarskapsförmåga har förändrat oss alla under våren och fått oss att växa till att bli bättre lärare, mentorer och ledare i klassrummet.”

”Du har gett oss nyckeln till pedagogisk framgång och vi ser fram emot att testa förändringens fyra rum och alla andra praktiska tips vi har fått med oss på vägen. Vi rullar vidare i våra ledarskapshjul och hoppas på återseende igen!”

Leda processer, kollegor och team – Nobelgymnasiet, Karlstad

”Fantastiskt! Jättebra information och kunskap. Så bra samarbete med oss som lyssnare.”

”Gett mig och laget bra verktyg inför framtiden, men också tydliggjort var vi är nu! Tack!”


”En av de proffsigaste fortbildarna ever! Första gången som jag upplevde att ALLT var vettigt. Grymt givande!”


”Bra tempo. Relevant innehåll på vetenskaplig nivå. Bra variation.”


”Skratt, allvar, tips och trix!! Fått med mig flera punkter att ta med till mitt arbetslag för att utvecklas tillsammans. Bra variation, muntligt, visuellt, praktiskt, ”tyst”.

”Mycket inspirerande och lärorikt. Tankeställande. Tack.”

”Inspirerande, välriktat och konkret. Många bra verktyg för ledarskap och kollegialt arbete.


”Du har varit lugn, metodisk, inspirerande och du har spridit glädje och hopp. Innehållet har varit lätt att ta till sig med många goda exempel, skratt och igenkänningsexempel. Ta hand om dig!”

”Inspirerande. Utvecklande. Bra konkreta tips. Tydliggörande. Bra blandning av stöd i forskning, upplevda exempel och personliga erfarenheter.”

”Många kloka ord och tankar! Bästa utbildningsdagarna under alla mina år på Nobel! Värdefullt!”


”Det här var på riktigt ett avgörande ögonblick i mitt fortsatta yrkesliv. TACK!”Snittbetyg 4,8 av 5 för utbildningen Leda processer, kollegor och team.

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • En gymnasieskola för varje elevs bästa