Trivas, leka och lära

– varje elevs bästa fritidshem

Varje elevs bästa fritidshem

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. En kvalitativ fritidsverksamhet är helt avgörande för att fler elever ska nå målen!

Syfte

Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg  för att tillsammans med dina kollegor förbättra jagets, fritidshemmets och skolans arbete, så att fler elever når målen.

 
Ur innehållet:
HomoZappiens, Tweens och Bokstavsbarn
  Lekens betydelse för lärandet
  Det förändrade uppdraget och vårt nuläge
  Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – vår fritidsprocess
  Viktigast att göra varje dag, vecka, månad, termin och år
  Att synliggöra och dokumentera vårt vardagsarbete
  Vår idé om en bra skoldag för varje elev – mellanrumsprocessens betydelse
  Så här ska vi arbeta med utvärdering, resultatanalys och förbättringsåtgärder
  Vår fritidsprocess från planering till ny planering – ett varv i förbättringshjulet
  Så här gör vi våra kollegor medskapande i fritidsprocessen
  Möten som förbättrar och ger kraft
  Kommunikation och konflikthantering

 

Referenser

”Tack Lars, nu kör vi!”

”Otroligt vad mycket man kan lära på kort tid”

”Alla på skolan borde få ta del av detta”

”Din föreläsning på vår konferens förra året var så uppskattad så vi undrar om du kan föreläsa i år igen” (Skolporten)

Snittbetyg: 4.8 av 5.

  • Filnamn
  • Ladda ner
  • Trivs, leka och lära - varje elvs bästa fritidshem