En anpassad skola för varje elev

– ett samverkansprojekt tillsammans med Pär Johansson Glada Hudik


Vi står ständigt inför nya möten med barn, ungdomar och vårdnadshavare som är i behov av allt det vi både som professionella och medmänniskor har att erbjuda. Vi har världens viktigaste arbete, men känner oss kanske både otillräckliga och lite uppgivna emellanåt. Hur arbetar vi systematiskt och tillsammans utifrån ledorden, begripligt, hanterbart och meningsfullt? Hur skapar vi en kultur och struktur där samtliga medarbetare görs medskapande i det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet? Hur samarbetar vi mellan skolformer för varje elevs bästa?

En föreläsning

som syftar till att både stödja och utmana till att ta nästa steg i jagets- lagets och skolans systematiska kvalitetsarbete. Hur skapar vi tillsammans en skola där vi, utifrån nationell målsättning och delmål, arbetar med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid?

Ur innehållet
• Framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling – från nuläge till önskat läge
• Kultur och struktur som utvecklar medarbetarskap, arbetsglädje och goda resultat
• Utveckla undervisningsprocessen så att den både stödjer och utmanar våra elever
• Hälsofrämjande och förebyggande tillsammansarbete för varje elevs bästa
• Vara i ständig förändring och samtidigt må bra – en resa i Förändringens fyra rum
• Kommunikation som når fram, feedback som utvecklar och coaching som utmanar

Ladda ner pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *