Föreläsning

Ny läroplan nya möjligheter

Ny läroplan nya möjligheter

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen och det är i arbetslaget som vi tillsammans förverkligar uppdraget. Arbetslaget är navet i… Läs mer
LedarSKAPARdagen

LedarSKAPARdagen

Måndagen den 15:e Maj träffar du Gekås Thomas Karlsson, Peter Nilsson från Kosmonaut, Charlie Pettersson, gymnasielärare och mig Lars Gustafsson på LedarSKAPARdagen på Falkenberg Strandbad, läs mer!… Läs mer
Spirado – förskolechefer

Spirado – förskolechefer

Spirado – utvecklingsprogram för förskolechefer. Välkommen till Spirado där ledarskapet och det systematiska kvalitetsarbetet alltid står i fokus. Hur organiserar vi vår förskola så att både barn och medarbetare upplever omsorg, utveckling och lärande? Program… Läs mer