Ny läroplan nya möjligheter

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare ska kunna ta ansvar för undervisningen och det är i arbetslaget som vi tillsammans förverkligar uppdraget. Arbetslaget är navet i det systematiska kvalitetsarbetet. ”Det handlar ytterst om att utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att leka, lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.” (Läroplan för förskolan 2018)

Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans med barn och vårdnadshavare skapar en bra förskola. 

  • Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur bygger vi tillsammans en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande för varje barn? 
  • Hur ska vi tillsammans och systematiskt arbeta med den nya läroplanen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *