Kramfors – Ledarutbildning

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från ärligt nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när vår skola är som bäst för varje elev. Därefter gör vi en analys av det ärliga nuläget på jag, arbetslags-, ämnesgrupps-, och skolnivå. När vi har dessa båda utgångspunkter på plats tar vi oss an vår idéplattform och HUR vi ska arbeta för att gå från nuläge till önskat läge. Våra värderingar, processer, medarbetarskap, ledarskap, organisation och vårt styrsystem blir här viktiga delar att tillsammans arbeta med. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *