Okategoriserade

Från Kiruna till Teneriffa

Från Kiruna till Teneriffa

2018 blev ett resande år med uppdrag från Malmö i söder till Kiruna norr. Många spännande och lärorika möten med medarbetare och chefer runt om i landets kommuner, myndigheter och företag. Ett rekordår i antalet föreläsningar och utbildningar och med… Läs mer
Kramfors - Ledarutbildning

Kramfors - Ledarutbildning

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från ärligt nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när vår skola är… Läs mer
Framtidens förskola

Framtidens förskola

Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring Att utifrån uppdraget och ett barnperspektiv tillsammans och systematiskt arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid, krävs ett chefskap där du arbetar som förbättringsledare. Läs mer
Timrå - från idé till succé

Timrå - från idé till succé

Vill vi vända på resultat krävs förändring. För att lyckas med den resan behöver vi vara goda förändringsledare. Stressar vi vår verksamhet igenom förändringsresan kommer vi inte att lyckas. Nyckeln ligger i att leda och kommunicera på ett sätt som… Läs mer
Handledning på Åland

Handledning på Åland

Handledning och coaching Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har. Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta… Läs mer
Homo Zappiens, uppdraget och jag

Homo Zappiens, uppdraget och jag

En halvdag med alla medarbetare och chefer i Kramfors skolor Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. För att utveckla och förbättra varje elevs förutsättningar att må bra och nå… Läs mer
Appen & Nappen - varje barns bästa förskola

Appen & Nappen - varje barns bästa förskola

En halvdag med alla chefer och medarbetare i Kramfors förskolor. Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans med barn och vårdnadshavare skapar en bra förskola. Hur bygger vi tillsammans en förskola där varje… Läs mer
Lärarfortbildning

Lärarfortbildning

Många nya och spännande uppdrag för Lärarfortbildning där förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola är verksamheter som ska utmanas. Läs mer
Nyköping från förskola till högskola

Nyköping från förskola till högskola

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när våra förskolor och skolor… Läs mer
Effektiva kundteam

Effektiva kundteam

På Riksbyggen har vi höga ambitioner och vill nå bästa resultat, vilket förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva kundteam är en framgångsfaktor. Hur skapar man effektiva och högpresterande kundteam? Hur… Läs mer
Fritidsprocessen + Undervisningsprocessen = Varje elevs bästa skola

Fritidsprocessen + Undervisningsprocessen = Varje elevs bästa skola

Föreläsning i HÖÖR Ur innehållet HomoZappiens, Tweens, Bokstavsbarnen, uppdraget och jag Skolans offensiva kvalitetsarbete – från nuläge till önskat läge Kultur och struktur – att skapa en miljö för lärande Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – skolans huvudprocesser Fritidsprocessen… Läs mer