Okategoriserade

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Förstelärarnas rikskonferens 2023

Uppdrag lärarledarskap – möjligheter och utmaningar Försteläraruppdraget kan se olika ut på skolor. Uppdrag lärarledarskap utgår från att driva kollegialt lärande för att stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser, samt stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och… Läs mer
Boka en skräddarsydd utbildning eller föreläsning

Boka en skräddarsydd utbildning eller föreläsning

Nytt år och nya möjligheter! Vi befinner oss i en orolig tid med många och stora frågor som behöver hanteras i våra organisationer. Det är viktigare än någonsin att samla ihop gänget för att tänka högt tillsammans, analysera och konkretisera… Läs mer
Glesys - Chefs- och ledarprogram 2021

Glesys - Chefs- och ledarprogram 2021

Engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer är helt avgörande för att GleSYS ska fortsätta utvecklas som det branschledande och hållbara företaget. Genom olika konsult- och utbildningsinsatser kommer vi tillsammans och systematiskt arbeta med att utveckla jaget, laget och företaget. Läs mer
Riksbyggen Takeoff 2021

Riksbyggen Takeoff 2021

Sedan 2017 har jag haft förmånen att få vara med och arbeta tillsammans med chefer och medarbetare på några av Riksbyggens marknadsområden. Resan i Halland har varit mycket lärorik och utvecklande. Nu är det dags för TAKE OFF 2021 där… Läs mer
Skolverket och Mittuniversitetet uppdrag 2020 och 2021

Skolverket och Mittuniversitetet uppdrag 2020 och 2021

Uppdraget innebär att genomföra insatser som på sikt leder till att huvudmannen utvecklar förmågor och kunskaper att systematiskt och självständigt bedriva förändrings- och utvecklingsarbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatsen innefattar handledning, stöd och utbildning utifrån vetenskapliga perspektiv och beprövad… Läs mer
Från Kiruna till Teneriffa

Från Kiruna till Teneriffa

2018 blev ett resande år med uppdrag från Malmö i söder till Kiruna norr. Många spännande och lärorika möten med medarbetare och chefer runt om i landets kommuner, myndigheter och företag. Ett rekordår i antalet föreläsningar och utbildningar och med… Läs mer
Kramfors - Ledarutbildning

Kramfors - Ledarutbildning

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från ärligt nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när vår skola är… Läs mer
Framtidens förskola

Framtidens förskola

Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring Att utifrån uppdraget och ett barnperspektiv tillsammans och systematiskt arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid, krävs ett chefskap där du arbetar som förbättringsledare. Läs mer
Timrå - från idé till succé

Timrå - från idé till succé

Vill vi vända på resultat krävs förändring. För att lyckas med den resan behöver vi vara goda förändringsledare. Stressar vi vår verksamhet igenom förändringsresan kommer vi inte att lyckas. Nyckeln ligger i att leda och kommunicera på ett sätt som… Läs mer
Handledning på Åland

Handledning på Åland

Handledning och coaching Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har. Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta… Läs mer
Homo Zappiens, uppdraget och jag

Homo Zappiens, uppdraget och jag

En halvdag med alla medarbetare och chefer i Kramfors skolor Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. För att utveckla och förbättra varje elevs förutsättningar att må bra och nå… Läs mer