Okategoriserade

Framtidens förskola

Framtidens förskola

Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring Att utifrån uppdraget och ett barnperspektiv tillsammans och systematiskt arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid, krävs ett chefskap där du arbetar som förbättringsledare. Läs mer
Timrå - från idé till succé

Timrå - från idé till succé

Vill vi vända på resultat krävs förändring. För att lyckas med den resan behöver vi vara goda förändringsledare. Stressar vi vår verksamhet igenom förändringsresan kommer vi inte att lyckas. Nyckeln ligger i att leda och kommunicera på ett sätt som… Läs mer
Handledning på Åland

Handledning på Åland

Handledning och coaching Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har. Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta… Läs mer
Homo Zappiens, uppdraget och jag

Homo Zappiens, uppdraget och jag

En halvdag med alla medarbetare och chefer i Kramfors skolor Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. För att utveckla och förbättra varje elevs förutsättningar att må bra och nå… Läs mer
Appen & Nappen - varje barns bästa förskola

Appen & Nappen - varje barns bästa förskola

En halvdag med alla chefer och medarbetare i Kramfors förskolor. Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans med barn och vårdnadshavare skapar en bra förskola. Hur bygger vi tillsammans en förskola där varje… Läs mer
Lärarfortbildning

Lärarfortbildning

Många nya och spännande uppdrag för Lärarfortbildning där förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola är verksamheter som ska utmanas. Läs mer
Nyköping från förskola till högskola

Nyköping från förskola till högskola

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när våra förskolor och skolor… Läs mer
Effektiva kundteam

Effektiva kundteam

På Riksbyggen har vi höga ambitioner och vill nå bästa resultat, vilket förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva kundteam är en framgångsfaktor. Hur skapar man effektiva och högpresterande kundteam? Hur… Läs mer
Fritidsprocessen + Undervisningsprocessen = Varje elevs bästa skola

Fritidsprocessen + Undervisningsprocessen = Varje elevs bästa skola

Föreläsning i HÖÖR Ur innehållet HomoZappiens, Tweens, Bokstavsbarnen, uppdraget och jag Skolans offensiva kvalitetsarbete – från nuläge till önskat läge Kultur och struktur – att skapa en miljö för lärande Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – skolans huvudprocesser Fritidsprocessen… Läs mer
VARJE ELEVS BÄSTA SKOLA

VARJE ELEVS BÄSTA SKOLA

VARJE ELEVS BÄSTA SKOLA En föreläsning för alla medarbetare och skolledare i Lunds kommunala grundskolor. Att utifrån uppdraget och ett elevperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt. Hur skapar… Läs mer
HR-avdelningen Halmstad kommun

HR-avdelningen Halmstad kommun

FRÅN NULÄGE TILL ÖNSKAT LÄGE Med hjälp av Förändringens fyra rum, ett systemorienterat synsätt och det offensiva kvalitetsarbetet ska vi nu tillsammans ta nästa steg. En heldag tillsammans med alla på HR-avdelningen i Halmstad kommun. Läs mer