Skolverket och Mittuniversitetet uppdrag 2020 och 2021

Uppdraget innebär att genomföra insatser som på sikt leder till att huvudmannen utvecklar förmågor och kunskaper att systematiskt och självständigt bedriva förändrings- och utvecklingsarbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatsen innefattar handledning, stöd och utbildning utifrån vetenskapliga perspektiv och beprövad erfarenhet inom utvecklingsområdet styrning och ledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *