Handledning på Åland

Handledning och coaching

Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man har. Coaching är framåtsyftande med fokus på möjligheter. Coachen ger stöd i att sortera, fokusera på resultat, ge och ta feedback, bli utmanad, se saker i nya perspektiv, träna lyssnande och frågande och vända problem till möjligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *