Timrå – från idé till succé

Vill vi vända på resultat krävs förändring. För att lyckas med den resan behöver vi vara goda förändringsledare. Stressar vi vår verksamhet igenom förändringsresan kommer vi inte att lyckas. Nyckeln ligger i att leda och kommunicera på ett sätt som väcker engagemang och samsyn. Vi behöver också kunskap om varför verksamhet och individ reagerar som de gör vid förändring.

Skolledare, förskolechefer och ledningsgrupper arbetar i verksamheter som ofta utsätts för förändringskrav utifrån som i sin tur leder till många olika interna förändringsprocesser. Det får till följd att chefer och ledare i skolor och förskolor får allt större behov av att bli duktiga förändringsledare. Handledningen ger dig forskning, verktyg och träning i att leda förändringsarbete för en ökad måluppfyllelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *