Förstelärarnas rikskonferens 2023

Uppdrag lärarledarskap – möjligheter och utmaningar

Försteläraruppdraget kan se olika ut på skolor. Uppdrag lärarledarskap utgår från att driva kollegialt lärande för att stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser, samt stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet i syfte att främja en likvärdig undervisning

Förutsättningar för förstelärarrollen, ett tydliggörande av roller på en skola. Verktyg för att leda utvecklingsarbete & driva utvecklingsuppdrag på skolan. Nycklar till tydlig kommunikation i dialog med och handledning av kollegor. Förhållningssätt i ledarskapet.

Stockholm + Digitalt den 22 mars
Göteborg den 29 mars

För mer information och anmälan klicka här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *