Skräddarsydda ledarutbildningar

En bra ledarutbildning ger dig konkreta verktyg och metoder för att utveckla både dig själv, ditt ledarskap, teamet och verksamheten. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika arbetssätt och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Utbildningarna skräddarsys alltid utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format:
• En tvådagarsutbildning
• En diplomeringsutbildning – valbart 2+2 eller 2+1+1 dag
• En processutbildning med eget arbete mellan utbildningsdagarna – valbart 3-6 dagar

Med hjälp av HUR-HJULET får du en struktur och evidensbaserade metoder och arbetssätt för att utveckla jagets-, teamets- och verksamhetens arbete. Modellen och de delar vi väljer att arbeta med ingår som kursmaterial och ger konkret stöd för det fortsatta arbetet i verksamheten.

 • Leda medskapande och hjärnsmart
 • Sätta mål, planera och följa upp
 • Prioritera – rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Leda effektiva möten och fatta kloka beslut
 • Bygga en välskött och hållbar organisation
 • Utveckla medarbetarskap och god arbetsmiljö
 • Gå från grupp till effektivt team
 • Leda i ständig förändring och samtidigt må
 • Kultur och struktur för prestation och välbefinnande
 • Hälsofrämjande och förebyggande – steget före
 • Driva kvalitetsarbete som ständigt förbättrar
 • Processledning som får det att hända
 • Kommunikation som når fram
 • Feedback som utvecklar och förbättrar
 • Coaching som stödjer och utmanar
 • Konflikthantering som ger nya förutsättningar

Referenser

”En av de proffsigaste fortbildarna ever! Första gången som jag upplevde att ALLT var vettigt. Grymt givande!”
”Det här var på riktigt ett avgörande ögonblick i mitt fortsatta yrkesliv. TACK!”
”Många kloka ord och tankar! Bästa utbildningsdagarna under alla mina år på Nobel! Värdefullt!”

 • Filnamn
 • Ladda ner