Leda förbättringsarbete

Få konkreta arbetssätt och verktyg för att leda det systematiska förbättringsarbetet.

Från nuläge till önskat läge

Att skapa en förbättringskultur och leda det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med dina kollegor ställer stora krav på ditt ledarskap. Det kräver att du förflyttar styrningsfokus från person och aktivitet till system och processer. Belöningen är desto större då kulturen, ledarskapet och ständigt förbättrade processer är grunden för det systematiska kvalitets-arbetet och en förutsättning för goda resultat över tid.

Innehåll:
Förbättringsledarens ABC
Offensivt kvalitetsarbete – värderingar, arbetssätt och verktyg
Processbaserad verksamhetsutveckling
Ledningsprocessen och chefens ledningsverktyg
Att skapa en välskött organisation som ständigt förbättras
Individens, gruppens och organisationens resa i Förändringens fyra rum
Utveckla medarbetarskap och effektiva team
Kommunikation och konflikthantering som förbättrar

Kvalitetsarbetets och förbättringsledarens ABC

Att arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt. Det är engagerade och kompetenta medarbetare och chefer i ett väl fungerande system som tillsammans skapar en bra verksamhet. I en välskött organisation arbetar alla för att leva värderingarna, nå målen och förbättra processerna. Hur skapar vi tillsammans en kultur och struktur för ständiga förbättringar, där alla tar ansvar, där arbets-glädje, rätt inställning och elevens bästa alltid har högsta prioritet?

Processbaserad verksamhetsutveckling

Att tillsammans med kollegorna inventera, kartlägga, analysera och förbättra verksamhetens huvudprocesser är vägen till framgång. Målet för processerna är nämligen att tillgodose de behov som kunderna har och målet med processarbete är att hela tiden förbättra processerna så att värdeskapandet för kunderna ökar. Att förflytta styrningsfokus från person till process ger helt nya möjligheter i ledarskapet. Med en ledningsprocess och vassa dialogverktyg säkerställs det systematiska förbättringsarbetet.

Förändringens fyra rum och ditt ledarskap

Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ, grupp och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team

Du har höga ambitioner och vill nå goda resultat, vilket förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor, vilket i sin tur förutsätter ett kommunikativt ledarskap som skapar kultur och struktur. Hur kommer du dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetar-skap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska inspireras, motiveras och utmanas i ditt och verksamhetens förbättringsarbete samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för att leda det systematiska förbättringsarbetet. Målet är att du ska få en ökad kunskap om offensivt kvalitetsarbete och hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten.

Genomförande

Under två dagar fokuserar vi på att minska gapet mellan nuläge och önskat läge i din verksamhet. Du får göra en resa från idé till mål och vision, där din organisation och dess viktigaste processer kommer att få en nystart. Du får reflektera tillsammans med andra och konkretisera dina strategier för din och verksamhetens förbättringsarbete. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. En tid innan kursen startar får du göra några olika utvärderingar av din verksamhet samt en självskattning och en individuell kompetensanalys.

  • Filnamn
  • Ladda ner