Från grupp till effektivt team

En ledningsgrupp som vill mer

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Varje ledningsgrupp har själv svaren på sina problem, utmaningar och dilemman. Däremot kan ledningsgruppen behöva stöd och support för att finna lösningar, utveckla dem och i praktiken realisera dem. Hur får vi till ett effektivt ledningsgruppsarbete och blir ett team som med kraft och energi driver utvecklingen?

Organisationen, ledningsgruppen och Förändringens fyra rum

Att som ledningsgrupp leda i ständig förändring kräver kunskap om individ, grupp och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa ledarskap och kommunikation för att hantera individer och grupper på bästa sätt. Med hjälp av Claes Janssens teori om Förändringens fyra rum kommer vi att utforska oss själva och gruppen genom att göra introduktionen till Fyrarummaren och därefter går vidare till organisationen.
En riktig AHA-upplevelse utlovas!

Att skapa en effektiv ledningsgrupp

Ni har höga ambitioner och vill nå bästa resultat, vilket förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla med-arbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor, vilket i sin tur förutsätter en ledningsgrupp som är steget före. Hur skapar man effektiva och högpresterade team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna kommer från skilda kulturer med olika uppfattningar om ledarskap och medarbetarskap? Med hjälp av Susan Wheelans forskning och boken, Att skapa effektiva team, kommer ledningsgruppen få konkret stöd att gå från nuläge till önskat läge.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska inspireras, motiveras och utmanas i din chefsroll samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för ditt arbete som chef. Målet är att du ska få en ökad kunskap om chefsrollen och hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten.

Genomförande

Under en heldag får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan för att förbättra resultat och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

  • Filnamn
  • Ladda ner