Ny som chef

För dig som tagit steget och vill framåt

Leda mig själv, andra och verksamheten

Att vara ny som chef kan vara fantastiskt, inspirerande och energigivande. Eller förvirrande och i värsta fall så utmanande att det dränerar dig på energi. Att ansvara för både ditt eget arbete, men även alla dina medarbetares prestationer, kräver helt nya arbetssätt. Ny som chef ger dig praktisk träning och konkreta verktyg samt inspiration, motivation och mod att leda dig själv, kollegorna och verksamheten.

 
Innehåll:
Steget in i chefsrollen – medarbetare – ledare – chef
Uppdraget, min chefsprofil och verksamhetens kultur
Viktigast att göra – varje vecka, månad, kvartal, halvår och år
Förändringens fyra rum och ditt ledarskap
Kommunikation som förbättrar jaget och verksamheten
Konflikthantering som ger nya förutsättningar
Medarbetarskap på 60 minuter
Från grupp till team med hjälp av Susan Wheelan
Leda effektiva möten och fatta kloka beslut

Att ta steget från medarbetare till chef

Du går från att vara en i gruppen till att bli chef – antingen över dina tidigare kollegor eller för en ny verksamhet. Innan hade du ansvar för ditt eget arbete, men nu ska du även ansvara för alla medarbetares prestationer. Hur gör jag för att arbeta med rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid? Ta del av framgångsrikt ledarskap och konkreta metoder som ger dig de bästa förutsättningarna att ta steget från medarbetare till chef.

Leda vardagsarbete och samtidigt fokusera på utveckling och förbättring

Du förväntas lösa alla praktiska problem som uppstår i vardagen samtidigt som du ska hinna med att utveckla och förbättra verksamheten. Dess värre är det lätt att fastna i nuets alla göranden, men för att lyckas i ditt uppdrag som chef måste du arbeta strategiskt och målfokuserat. Att leda och göra med-arbetarna medskapande i verksamhetens syste-matiska förbättringsarbete är den framgångsrika chefens viktigaste uppdrag.

Förändringens fyra rum och ditt ledarskap

Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetaresom inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ, grupp och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team

Du har höga ambitioner och vill nå goda resultat, vilket förutsätter engagerade och kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och systematiskt. Att utveckla med-arbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor, vilket i sin tur förutsätter ett kommunikativt ledarskap som skapar kultur och struktur. Hur kommer du dit? Vi kommer utifrån aktuell forskning och praktisk erfarenhet ta del av hur du kan utveckla medarbetar-skap, bygga effektiva team, leda möten och fatta kloka beslut.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska inspireras, motiveras och utmanas i din chefsroll samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för ditt arbete som chef. Målet är att du ska få en ökad kunskap om chefsrollen och hur du kan leda och utveckla dig själv, medarbetarna och verksamheten.

Genomförande

Under två dagar fokuserar vi på dig och ditt uppdrag som chef. Du får reflektera tillsammans med andra och konkretisera strategier för ditt, medarbetarnas och verksamhetens förbättringsarbete. Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen. En tid innan kursen startar får du göra några olika utvärderingar av din verksamhet samt en självskattning och en individuell kompetensanalys.

  • Filnamn
  • Ladda ner