En ledarutbildning för förskollärare, arbetslagsledare och rektorer

Grunden för allt ledarskap är att sätta mål, planera, följa upp och prioritera. Du styr med hjälp av syfte och mål, dvs det ni tillsammans ska uppnå och du leder med HUR:et. Det är HUR du arbetar tillsammans och systematiskt med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra viktiga intressenter som är avgörande för resultatet. Dina viktigaste verktyg är kommunikation, feedback, coaching och konflikthantering. Du leder i ständig förändring. Du bygger organisation, utvecklar medarbetarskap och leder team samt driver det ständigt pågående kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Med hjälp av HUR-HJULET får du en struktur och evidensbaserade metoder och arbetssätt för att utveckla jagets-, arbetslagets- och förskolans arbete.

Vill ni få en överblick och lära känna alla delar i HUR-HJULET eller fokusera på några valda områden? Bestäm själva så sätter jag ihop ett skräddarsytt upplägg utifrån era önskemål – välj ur innehållet:

 • Leda medskapande och hjärnsmart
 • Sätta mål, planera och följa upp
 • Prioritera – rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid
 • Leda effektiva möten och fatta kloka beslut
 • Bygga en välskött organisation
 • Leda hållbart förändringsarbete
 • Driva kvalitetsarbete som ständigt förbättrar
 • Processledning som får det att hända
 • Kommunikation som når fram
 • Feedback som utvecklar
 • Coaching som utmanar
 • Filnamn
 • Ladda ner
 • Leda processer, kollegor och arbetslag i förskola