Ny läroplan nya möjligheter

Ny läroplan nya möjligheter

Förskollärare har enligt skollagen ett ansvar för att bedriva undervisning i förskolan. Förskolechefen skapar förutsättningar så att förskollärare… Läs artikel
Framtidens förskola

Framtidens förskola

Framgångsrikt ledarskap i en förskola som är i ständig utveckling och förändring Att utifrån uppdraget och ett barnperspektiv tillsammans och… Läs artikel
Handledning på Åland

Handledning på Åland

Handledning och coaching Handledning med coaching handlar om att minska gapet mellan den situation man vill ha och den man… Läs artikel
KL Medarbetarboken

KL Medarbetarboken

Vi har tillsammans skapat ett företag där vår förmåga att sätta kunden i fokus har varit en framgångsfaktor i över … Läs artikel
Lärarfortbildning

Lärarfortbildning

Många nya och spännande uppdrag för Lärarfortbildning där förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola är verksamheter som ska utmanas. Läs artikel