Homo Zappiens, uppdraget och jag

En halvdag med alla medarbetare och chefer i Kramfors skolor

Framgångsrika skolor sätter fokus på både de sociala målen och kunskapsmålen samt processen som leder oss dit. För att utveckla och förbättra varje elevs förutsättningar att må bra och nå utbildningens mål behöver vi arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet. Hur skapar vi en kultur och struktur där samtliga medarbetare görs medskapande i skolans förbättringsarbete?

 

Syfte

Att tillsammans med sina kollegor inspireras och utmanas till att systematisera och förbättra jagets, lagets och skolans så att fler elever mår bra och når målen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *