Skolans förbättringsresa

Från förskola till högskola

Skolans förbättringsresa - Från förskola till högskola

Att utifrån uppdraget och ett elevperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt. Vi behöver även ha en beredskap och strategier för att vara i ständig förändring. Hur skapar vi tillsammans en kultur och struktur för ständiga förbättringar, där alla tar ansvar, där arbetsglädje, rätt inställning och elevens bästa alltid har högsta prioritet?

Med humor och allvar, konkreta exempel och alltid med en koppling till aktuell forskning arbetar vi tillsammans med jagets, lagets och verksamhetens förbättringsresa, från nuläge till önskat läge. Lars Gustafsson Stockholm AB erbjuder föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster.

Föreläsningar

En riktigt bra föreläsning inspirerar, motiverar och utmanar till att pröva nya vägar. I föreläsningarna arbetar vi med musik, film och bild för att reflektera och lära.

Medskapande övningar och konkreta verktyg är också återkommande inslag i föreläsningarna.

Föreläsningarna skräddarsys alltid utifrån kundens behov och erbjuds i tre olika format:

Inspirationsföreläsning 1-2 timmar
Föreläsningsworkshop, 3-4 timmar
Utbildningsföreläsning 7-8 timmar

Utbildningar

Utbildningarna tar sin utgångspunkt i det offensiva kvalitetsarbetet och sätter fokus på jagets-, lagets- och verksamhetens förbättringsresa, från nuläge till önskat läge.

Vi gör det genom att ta del av praktikfall, aktuell forskning, tillämpa olika verktyg och modeller samt genom att lära av varandra i gruppen.

Utbildningarna görs i process där vi inför, mellan och efter utbildningsdagarna har uppgifter att jobba med. Utbildningarna erbjuds som:

2 dagars
1+1 dag
2+1 dag
1+1+1 dag

Alla utbildningar skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål.

Konsulttjänster

Referenser

Med fleråriga uppdrag för bland annat Uppsalas grundskolor och Nackas alla förskolor och skolor samt för flera olika skolföretag har Lars Gustafsson kunnat se förbättrade skolresultat, vilket ytterst konsult- och utbildningsinsatser handlar om.

Med en bredd från förskola till högskola och en fördjupning i allt från elevhälsa till förstelärare, fritidshem, grundsärskola och skolans ledning och styrning finns det konsulttjänster, utbildningar och föreläsningar för alla.

Föreläsningar och utbildningar inom skolområdet har ett snittbetyg på 4,8 av 5

”Du får en att vilja göra bättre och bättre i arbetet!”

”Den mest givande utbildningen våra rektorer fått”

”Du gav mig arbetsglädjen tillbaka, TACK!!!” ”Den bästa föreläsaren jag någonsin hört!”

”Uppsala har årligen förbättrat sina skolresultat. Tack Lars för ditt stora bidrag till detta!

”Dina föreläsningar och utbildningar för medarbetare och chefer på Nackas förskolor och skolor är fantastiska.”