FRAMTIDENS FÖRSKOLA NATIONELL KONFERENS

Moderator och föreläsare

Det är engagerade och kompetenta medarbetare och ledare i en välskött organisation som tillsammans med barn och föräldrar skapar en bra förskola. Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team är en framgångsfaktor. Att leda i ständig förändring och göra medarbetarna medskapande i förskolans systematiska förbättringsarbete är den framgångsrika förskolechefens viktigaste uppdrag. Hur gör vi för att engagera och utveckla varandra och hur bygger vi tillsammans en förskola med fokus på omsorg, utveckling och lärande för varje barn?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *