Riksbyggen i Strategistugan

EFFEKTIV LEDNINGSGRUPP – RIKSBYGGEN

En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Varje ledningsgrupp har själv svaren på sina problem, utmaningar och dilemman. Däremot kan ledningsgruppen behöva stöd och support för att finna lösningar, utveckla dem och i praktiken realisera dem. Hur får vi till ett effektivt ledningsgruppsarbete och blir ett team som med kraft och energi driver utvecklingen?

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att Ni ska inspireras, motiveras och utmanas i ert ledningsgruppsarbete samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för att skapa en effektiv ledningsgrupp. Målet är att du ska få en ökad kunskap om hur du kan leda och utveckla dig själv och teamets arbete.

Genomförande

Under en 2 dagar får du ta del av aktuell forskning om hur högpresterande ledningsgrupper arbetar och vilka faktorer som har störst påverkan för att förbättra resultat och effektivitet. Tempot är högt, arbetet är processinriktat och fokus ligger på att ge dig metoder och verktyg som både utvecklar din ledningsgrupp och ditt strategiska ledarskap.

Skräddarsydd ledningsgruppsutbildning i en miljö som inbjuder till utsikt, insikt och handling.

Välkommen att höra av dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *