Fritidshem 2017

Konferens i Stockholm 25-26 april

Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete – så leder och utvecklar du det kvalitetshöjande utvecklingsarbetet på fritids

  • Lekens betydelse för lärandet – hur erbjuder ni en meningsfull fritid som stimulerar elevernas utveckling och lärande?
  • Det förändrade uppdraget och vårt nuläge – så lägger ni en hållbar plan för utveckling
  • Att systematisera och förbättra vardagsarbetet – vår fritidsprocess 2.0
  • Att skapa en bra och sammanhållen skoldag för varje elev – mellanrumsprocessens betydelse
  • Så här ska vi arbeta med utvärdering, resultatanalys och förbättringsåtgärder
  • Så här gör vi våra kollegor medskapande i fritidsprocessen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *