Nyköping från förskola till högskola

I ett framgångsrikt förändringsarbete görs alla medskapande i processen från nuläge till önskat läge. Det är med slutet i sikte vi börjar, dvs med det önskade läget. Så här vill vi att det ska vara när våra förskolor och skolor är som bäst för varje barn och elev. Vision, målbild och SMARTA delmål kommer vi här att arbeta fram och besluta om. Därefter gör vi en analys av det ärliga nuläget genom att ta fram ingångsvärden för resultat-, process- och organisations-kvalitet. När vi har dessa båda utgångspunkter på plats tar vi oss an uppdraget, vår idé och HUR vi ska arbeta för att gå från nuläge till önskat läge. Våra värderingar, processer, medarbetarskap, ledarskap, organisation och vårt styrsystem blir här viktiga delar att tillsammans arbeta med.

 

Utgångspunkten för arbetssätt och verktyg är offensivt kvalitetsarbete (Bo Bergman och Bengt Klefsjö) och ett systemteoretiskt förhållningssätt. Claes Jansens teori om Förändringens fyra rum och Susan Wheelans forskning om grupputveckling är andra referenser. Att det vi gör ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt på förskolans och skolans styrdokument är en självklarhet. Vi kommer tillsammans att göra ett urval av forsknings-referenser gällande skolutveckling som vi använder oss av. Enkelt, tydligt och medskapande är ledord för arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *