Föreläsning i Vellinge

Varje elevs bästa fritidshem! Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. En kvalitativ fritidsverksamhet är helt avgörande för att fler elever ska nå målen!

Syfte: Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans med dina kollegor förbättra jagets, fritidshemmets och skolans arbete, så att fler elever når målen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *