Föreläsning på BETT i London

Utsättas för förändring eller delta i utveckling- ditt val!

Du är inspirerad och fylld av tankar om allt du vill utveckla, men möter kollegor som tycker det är bra som det är eller att det var bättre förr. Hur hanterar du medarbetare som inte vill, kan, orkar eller vågar? Att leda i ständig förändring kräver kunskap om individ-, grupp- och organisationspsykologi samt en förmåga att situationsanpassa sitt ledarskap och sin kommunikation så att konflikter hanteras på bästa sätt.

Teorin om Förändringens fyra rum baseras på Claes Janssens forskning vid Stockholms Universitet. Grunden i teorin är en modell i fyra delar, ”fyrarummaren”, som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess. De fyra delarna är nöjdhet, censur, förvirring och inspiration.

Förändringens fyra rum ger, för chefer och ledare, ett effektivt och lättanvänt redskap för styrning, ledning, kommunikation och uppföljning. För personalen ger verktyget en oöverträffad delaktighet i verksamhetsutvecklingen och ett språk för svåra och komplexa frågor samt möjliggör ansvarstagande på en helt ny nivå. En starkt ökad upplevelse av mening och sammanhang och en upplevelse av verkligt stöd och tillit från ledningen är andra effekter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *