Från förskola till högskola

Skolans offensiva kvalitetsarbete

– från nuläge till önskat läge

Att utifrån uppdraget och ett elevperspektiv göra rätt saker, på rätt sätt och i rätt tid förutsätter att vi arbetar tillsammans och systematiskt. Hur skapar vi tillsammans en kultur och struktur för ständiga förbättringar, där alla tar ansvar, där arbetsglädje, rätt inställning och elevens bästa alltid har högsta prioritet? Med hjälp av konkreta exempel och aktuell forskning arbetar vi tillsammans med jagets, lagets och skolans förbättringsresa, från nuläge till önskat läge.

Syfte

Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans med dina kollegor förbättra jagets, lagets och skolans arbete.

Ur innehållet:

HomoZappiens, Tweens, Bokstavsbarnen, uppdraget och jag
Skolans offensiva kvalitetsarbete – från nuläge till önskat läge
Att systematisera och förbättra vårt vardagsarbete – skolans huvudprocesser
Att skapa en kultur och struktur för prestation och arbetsglädje
Utveckla ledarskap och medarbetarskap i Förändringens fyra rum
Ledarskapets och medarbetarskapets ABC – att skapa en miljö för lärande
Kommunikation och konflikthantering som förbättrar jaget, laget och skolan

 

Nöjda kunder

Föreläsningar och utbildningar för skolan har ett snittbetyg på 4,8 av 5.