Lars Gustafsson Stockholm AB

Med humor och allvar och utifrån aktuell forskning och konkreta exempel arbetar vi tillsammans med jagets, lagets och verksamhetens förbättringsresa, från nuläge till önskat läge.

Affärsidé

Att genom föreläsningar, utbildningar och konsulttjänster, inspirera, motivera och utmana medarbetare och chefer så att de överträffar sina egna och sina kunders förväntningar.

Vision

”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.
Alla människors möten borde vara så.”

Hjalmar Gullbergs ord är min och företagets vision!

Ny föreläsning

Från vaggan till graven – en resa i välfärdens tjänst

Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att tillsammans med dina kollegor förbättra jaget, laget och verksamheten.

 

Ny utbildning

Leda förbättringsarbete – Från nuläge till önskat läge

Syftet med utbildningen är att du ska inspireras, motiveras och utmanas i ditt och verksamhetens förbättringsarbete samt att få konkreta arbetssätt och verktyg för att leda det systematiska förbättringsarbetet.

 

Aktuellt

Framtidens förskola

Framtidens förskola

Att utveckla medarbetarskap och bygga effektiva team Du har höga ambitioner och vill att varje barn, varje dag, ska mötas av… Läs artikel